A+ A A-

Το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ παρεμβαίνει για το αγγελιόσημο

Φάκελο με πλήρη τεκμηρίωση, για την υπεράσπιση του αγγελιοσήμου ως οιονεί εργοδοτικής εισφοράς, αλλά και της αυτοτέλειας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, απέστειλε, προς τη 12μελή «Επιτροπή Σοφών» που θα εισηγηθεί την αναμόρφωση του ασφαλιστικού συστήματος η διοίκηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, μετά από εισήγηση της προέδρου του Γιώτας Αντωνοπούλου και ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

20150917_epistoli_proedrou_etapmmeΣτον φάκελο περιέχονται: Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής ΑΠΘ, Ακρίτα Καϊδατζή, έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο το αγγελιόσημο αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα, εξ ου και η υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, καθώς και Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, που έχει εκπονήσει την τελευταία αναλογιστική μελέτη του Ταμείου.

Στην επιστολή της προέδρου του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, Γιώτας Αντωνοπούλου, που συνοδεύει το φάκελο τεκμηρίωσης, επισημαίνονται μεταξύ άλλων: «Από απόψεως νομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικο-ασφαλιστικής, δεν είναι σκόπιμη, αλλά ούτε και επιτρεπτή
τυχόν κατάργηση του πόρου του αγγελιοσήμου, όπως και
τυχόν κατάργηση της αυτονομίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με την ένταξη του σε άλλον ενιαίο φορέα, τυχόν δε απόφαση κατάργησης του πόρου και/ή του Ταμείου δεν είναι συμβατή, αντιθέτως ευθέως αντιστρατεύεται τις υποχρεώσεις
τις οποίες η χώρα έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης»,
με την επισήμανση ότι «χάρις στον ασφαλιστικό πόρο του αγγελιοσήμου, το Ταμείο μας επιτελεί το ασφαλιστικό του έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό».

Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: «ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΤΑΠ ΜΜΕ»

Αξιότιμη κυρία Πρόεδρε,

Στις 26/8/2015 η υπογράφουσα Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ Παναγιώτα Αντωνοπούλου συνεφώνησε με τον τότε υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γιώργο Κατρούγκαλο, όπως το Ταμείο μας υποβάλλει προς την Επιτροπή σας τις επεξεργασμένες θέσεις μας σχετικά με τα θέματα που μας αφορούν.

Σε συνέχεια της ανωτέρω συνεννοήσεως, το Δ.Σ. του ΕΤΑΠ ΜΜΕ, αφού

α) μελέτησε επισταμένως το σύνολο των υποχρεώσεων τις οποίες η χώρα μας  ανέλαβε με το Μνημόνιο Συνεννόησης (ν. 4336/2015),

β) ζήτησε και έλαβε Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης από τον Επίκουρο Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή,

γ) ζήτησε και έλαβε Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, η οποία συνέταξε προσφάτως την αναλογιστική μελέτη του ΕΤΑΠ ΜΜΕ,

δ) μελέτησε τα οικονομικά στοιχεία του Ταμείου, με έμφαση στη ραγδαία αύξηση της ανεργίας στους κλάδους των ασφαλισμένων μας κατά την τελευταία τριετία και ειδικότερα στην κατακόρυφη αύξηση της μακροχρόνιας ανεργίας,

κατέληξε στη θέση ότι, από απόψεως νομικής, δημοσιονομικής και κοινωνικο-ασφαλιστικής, δεν είναι σκόπιμη, αλλά ούτε και επιτρεπτή τυχόν κατάργηση του πόρου του αγγελιοσήμου, όπως και τυχόν κατάργηση της αυτονομίας του ΕΤΑΠ ΜΜΕ με την ένταξη του σε άλλον ενιαίο φορέα, τυχόν δε απόφαση κατάργησης του πόρου και/ή του Ταμείου δεν είναι συμβατή, αντιθέτως ευθέως αντιστρατεύεται τις υποχρεώσεις τις οποίες η χώρα έχει αναλάβει στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης.

Η θέση μας τεκμηριώνεται από τις κάτωθι εκθέσεις και έγγραφα τα οποία σας υποβάλλουμε, ήτοι,

  1. Την Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή, η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει α) την κρίσιμη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων, σύμφωνα με την οποία το αγγελιόσημο δεν συνιστά πόρο υπέρ τρίτων, αλλά ιδιαίτερο ασφαλιστικό πόρο, ο οποίος υποκαθιστά την κρατική χρηματοδότηση, τις εργοδοτικές εισφορές, καθώς και απαλλοτριωθέντα ιδιωτικό πόρο της οικείας ασφαλιστικής κοινότητας, β) την πλήρη καταγραφή των νομικών και συνταγματικών κωλυμάτων για την κατάργηση του ΕΤΑΠ ΜΜΕ ή/και του αγγελιοσήμου.
  2. Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12691/657 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το οποίο το αγγελιόσημο αποτελεί οιονεί εργοδοτική εισφορά με ανταποδοτικό χαρακτήρα, εξού και η υπαγωγή του στις διατάξεις του ν. 4321/2015 για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών.
  3. Την Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING, από την οποία προκύπτει ότι τυχόν κατάργηση του αγγελιοσήμου θα έχει ως αποτέλεσμα το ΕΤΑΠ ΜΜΕ να εμφανίσει  Αναλογιστικό Έλλειμμα ύψους 1,7 δις ευρώ, το οποίο σε περίπτωση κατάργησης του Ταμείου μας θα επιβαρύνει αντιστοίχως το νέο φορέα καθώς και  τον χειμαζόμενο χώρο των ΜΜΕ.

Επισημαίνουμε ιδίως ότι, χάρις στον ασφαλιστικό πόρο του αγγελιοσήμου, το Ταμείο μας επιτελεί το ασφαλιστικό του έργο χωρίς κρατική χρηματοδότηση και χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Όπως επίσης, ότι το αγγελιόσημο υποκατέστησε απαλλοτριωθέντα από την Πολιτεία ιδιωτικό πόρο των οικείων ενώσεων (το Λαχείο Συντακτών). Τυχόν κατάργηση του αγγελιοσήμου θα προκαλέσει, χωρίς λόγο, δημοσιονομική επιβάρυνση στο Κράτος, ενώ δεν αποκλείεται η έγερση αστικών αξιώσεων, λόγω της ιδιωτικής προέλευσης του πόρου.

Τονίζουμε επίσης ότι, το 10% του αγγελιοσήμου το οποίο εισπράττει το ΕΤΑΠ ΜΜΕ αποδίδεται από το Ταμείο μας στο Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ. Τυχόν κατάργηση του αγγελιοσήμου δεν θα επιβάρυνε μόνο τον κρατικό προϋπολογισμό κατά τα μεγέθη που καταγράφονται στην αναλογιστική μας μελέτη αλλά ταυτοχρόνως θα στερούσε ιδιαιτέρως σημαντικά έσοδα από το Λογαριασμό ΑΚΑΓΕ.

Είμαστε βέβαιοι πως θα μελετήσετε με τη δέουσα προσοχή τα επιχειρήματα τα οποία αναλυτικά σας παραθέτουμε και θα συμφωνήσετε μαζί μας πως η μόνη νομικά βάσιμη, ασφαλιστικά σκόπιμη και δημοσιονομικά συμφέρουσα λύση είναι η διατήρηση της αυτονομίας του Ταμείου μας για την ασφαλιστική κάλυψη όλων των κατηγοριών εργαζομένων στο χώρο των ΜΜΕ με κατοχυρωμένο τον πόρο του αγγελιοσήμου. Οποιαδήποτε άλλη προοπτική όχι μόνο δεν εξυπηρετεί, αλλά αντιθέτως αντιστρατεύεται τις δεσμεύσεις τις οποίες η χώρα μας έχει αναλάβει έναντι των δανειστών της.

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Με τιμή

Παναγιώτα Αντωνοπούλου

 

Υποβάλλονται σε 12 αντίτυπα

α) Έκθεση – Μελέτη Νομικής Αξιολόγησης του Επίκουρου Καθηγητή Νομικής Α.Π.Θ. Ακρίτα Καϊδατζή

β) Έκθεση – Οικονομική Μελέτη της εταιρίας SANY CONSULTING

γ)    Το υπ’ αριθμ.πρωτ. 12691/657 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

δ) Η παρούσα επιστολή