A+ A A-

Ερώτηση για τους "αμαρτωλούς" διαγωνισμούς της ΝΕΡΙΤ

   ΤΣΟΥΚΑΛΗΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 Ο βουλευτής της ΔΗΜΑΡ  Ν. Τσούκαλης κατέθεσε την παρακάτω ερώτηση προς τον υπουργό Επικρατείας για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων με σύμβαση αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ – Α. Ε.:

  «Στις 14 Ιανουαρίου 2014, δημοσιεύτηκε η προκήρυξη «ΣΑΧ Α1/2014 για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ΝΕΡΙΤ –Α.Ε.». Σύμφωνα με την προκήρυξη στο κεφάλαιο που αφορά τα «τυπικά προσόντα κάλυψης» στην παράγραφο δ, αναφέρεται: «Έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά ή/και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.)». Την ίδια στιγμή, η διατύπωση της προκήρυξης που δημοσιεύτηκε στη «Διαύγεια», σ’ ό,τι αφορά την παράγραφο δ, του ίδιου κεφαλαίου αναφέρει: «Έως το 20% των 132 θέσεων (26 θέσεις) μπορεί να καλυφθούν από άτομα με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα ακόμη και με ελάχιστη διετή εμπειρία τεκμηριωμένη μέσω ασφαλιστικού οργανισμού (όχι απαραίτητα Ε.Τ.Α.Π. Μ.Μ.Ε.)».

 Στις 4 Μαρτίου 2014, αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων για την πλήρωση 132 θέσεων δημοσιογράφων. Και όπως ανέφερε το κείμενο που συνόδευε τον πίνακα κατάταξης «ο πίνακας αυτός δεν συνιστά Πίνακα Κατάταξης Επιτυχόντων. Καταρτίσθηκε βάσει των στοιχείων που δήλωσαν όλοι οι υποψήφιοι και επιβεβαιώθηκαν με βάση τα έγγραφα (πτυχία, διπλώματα ξένων γλωσσών, πιστοποιητικά γνώσης Η/Υ, βεβαιώσεις εργοδοτών και ασφαλσιτικών ταμείων, αντίγραφα συμβάσεων υποψηφίων, υπεύθυνες δηλώσεις) που υπέβαλαν οι ίδιοι, είτε με την αρχική τους δήλωση, με τη συμπληρωματική». Ο πίνακας αυτός καταρτίσθηκε από στελέχη της εταιρείας ICAP η οποία είχε αναλάβει να φέρει σε πέρας αυτό το έργο.

 Σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλεπόταν ακολούθησαν ενστάσεις οι οποίες «εκδικάσθηκαν» από τριμελή επιτροπή με επικεφαλής τη Νομικό Σύμβουλο της εταιρείας. Ωστόσο η τριμελής Επιτροπή δεν περιορίστηκε στην «εκδίκαση» των ενστάσεων αλλά ξεκίνησε τη διαδικασία από την αρχή, ανοίγοντας και πάλι τους φακέλους, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία της ICAP.

 Ακολούθησε η ανακοίνωση του αναθεωρημένου πίνακα κατάταξης, στις 8 Αυγούστου 2014 από τον οποίο προκύπτει ότι περισσότεροι από 200 υποψήφιοι αποκλείστηκαν από τη συνέχεια της διαδικασίας (βαθμολόγηση των βιογραφικών από αξιολογητές και συνεντεύξεις από τριμελή επιτροπή).

 Σύμφωνα με το κείμενο που συνόδευε την απόφαση μηδενισμού των υποψηφίων, αυτοί δεν διέθεταν «την απαιτούμενη διετή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων, εκπομπών) με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, συνεπώς απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία». Σύμφωνα με τον προηγούμενο πίνακα όμως υπήρχαν υποψήφιοι που συγκέντρωναν τα τυπικά προσόντα για να λάβουν μέρος στις επόμενες φάσεις της διαδικασίας (αξιολόγηση βιογραφικού, συνέντευξη).

  Κατόπιν αυτών καθώς και ότι το ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, δεν δίνει βεβαιώσεις εμπειρίας, αλλά μόνο προϋπηρεσίας,

 ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 -        Ποια διαδικασία, ακολούθησαν οι αξιολογητές για την ένταξη υποψηφίων στο λεγόμενο 20%; Γιατί η ICAP και οι αξιολογητές της ΝΕΡΙΤ, δημοσιοποίησαν διαφορετικά αποτελέσματα;

 -        Καταρτίσθηκε τελικά όπως προβλεπόταν από την ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της 28ης Ιανουαρίου Μητρώο Αξιολογητών για τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης (εκτός ΑΣΕΠ) 356 υπαλλήλων σε θέσεις καλλιτεχνικών και δημοσιογράφων;

 -        Πώς προκύπτει ο αποκλεισμός υποψηφίων από τη συνέχεια της διαδικασίας διότι δεν διέθεταν «την απαιτούμενη διετή εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (σύνταξη – παραγωγή ειδήσεων, εκπομπών) με βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα ΕΤΑΠ – ΜΜΕ, συνεπώς απορρίπτεται από την περαιτέρω διαδικασία»;

 -        Θα κινηθούν οι νόμιμες διαδικασίες για όσους υποψήφιους δήλωσαν ψευδή στοιχεία, στην υπεύθυνη δήλωση που υπέγραψαν διεκδικώντας όσο γίνεται περισσότερα μόρια;»

 ΥΓ) Μητρώο Αξιολογητών για τους δημοσιογράφους δεν καταρτίστηκε και δεν δημοσιεύτηκε ποτέ, αφού δεν υπήρχε βούληση για αξιοκρατική πρόσληψη. Ευθύνη γι' αυτό φέρει και η εταιρεία ICAP η οποία παρέλαβε τα βιογραφικά και τις αιτήσεις που κατέθεσαν 159 άτομα για τη θέση του αξιολογητή δημοσιογράφων, αλλά εσιώπησε και κανένας δεν γνωρίζει σε τι μαγειρέματα ενεπλάκη ως επιλεγείσα για το έργο της επιλογής. Υπήρξαν μάλιστα δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η ICAP επέλεξε για αξιολογητές και δικούς της υπαλλήλους! 

Πάντως, έτσι, απροκάλυπτα οι αρμόδιοι της νέας Δημόσιας Τάξης στα Δημόσια ΜΜΕ, καταπάτησαν τις προκηρύξεις τους και συνέχισαν στον παλαιοκομματικό πεπατημένο δρόμο τους.

Μία από τις ελάχιστες πληροφορίες για τους αξιολογητές ήταν η είδηση ότι, αποχώρησε ο καθηγητής στο τμήμα ΜΜΕ του ΕΚΠΑ, Μιχάλης Μεϊμάρης, αφού διαφώνησε με το "ασφυκτικό πλαίσιο" σύμφωνα με το οποίο έπρεπε να αξιολογεί τα βιογραφικά των υποψηφίων και αναγκάστηκε να "τους τα βροντήξει"...

Προφανώς, ήθελαν χειραγωγημένους και κατευθυνόμενους αξιολογητές! 

 ΥΓ2) Του παραπάνω λόγου το αληθές αποδεικνύει και η "από τοπαράθυρο" πρόσληψη του 20% εκτός ΑΣΕΠ το οποίο όπως αναφέρει και ρεπορτάζ της Χριστίνας Κατσαντώνη στο site thetoc.gr:

 "Το εφεύρημα της ειδικής κατηγορίας του 20% των δημοσιογράφων που εντάσσονται στη ΝΕΡΙΤ χωρίς να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του διαγωνισμού, αποκαλύπτει περίτρανα τα «μαγειρέματα» που γίνονται στην κατά τα άλλα… αξιοκρατική διαδικασία στελέχωσης της ΝΕΡΙΤ."