Δεν έπεσαν ματαίως...

Εδώ Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973: πέρασαν ήδη είκοσι εννεα
χρόνια...
"Όλβιος εστι όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν".
----------------------------------------------------
Εδώ Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973: πέρασαν ήδη είκοσι εννεα χρόνια...
"Όλβιος εστι όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν".
-----------------------------------------------------
Εδώ Πολυτεχνείο, 17 Νοεμβρίου 1973: πέρασαν ήδη είκοσι εννεα
χρόνια...
"Όλβιος εστι όστις της ιστορίας έσχεν μάθησιν".
-----------------------------------------------------
κ.ο.κ...
In memoriam...